Tisztelt Kollégisták!

Az alábbiakban olvashatják a nyár végi kiköltözés és átköltözés pontos menetrendjét:

Azon nyári bentlakóknak, akik nem, vagy nem a KCSSK-ba nyertek felvételt a 2021/2022-es tanévre 2021. augusztus 27. péntek 12 óráig kell a kollégiumból kiköltözniük.

A kollégiumból történő kiköltözés menete:

 • A portákon található leszerelési lapot (A épületi lakók A portán, B/C épületi lakók C portán) fel kell venni, majd ki kell tölteni azt (név, szobaszám, Neptun kód).
 • A Gazdasági Irodában történő kiköltözést megelőzően a szobát hivatalosan, leltár szerint át kell vennie az ügyeletes nevelőnek. Ezt a kiköltözését megelőző(!) napon 17-22 óra között kell elvégeznie az ügyeletes nevelővel. A nevelők elérhetőségét a portákon megtalálják, de kérésre a portások fel is hívják őket telefonon.
 • Kiköltözni, csak nevelő által aláírt leszerelő lap birtokában lehet a Gazdasági Irodában nyitvatartási időben, vagyis hétfőtől csütörtökig 8-11 és 13-15 óra között pénteken 8-12 óra között.
 • Abban az esetben, ha valaki 2021. augusztus 27. péntek 12 óráig nem költözik ki, a Kollégium a szobát kiüríti és napi 3500 Ft-os különeljárási díjat számol fel.
 • Azon hallgatók számára akik a 2021/2022-as tanévre más kollégiumokba kerültek felvételre a kiköltözési határidő 2021. augusztus 27. péntek 12 óra. A visszaköltözés pontos menetéről az adott tagkollégium vezetőjétől kapnak részletes tájékoztatást!

Azon nyári bentlakóknak, akik a Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumba nyertek felvételt a következő tanévre, az átköltözést 2021. augusztus 26. csütörtök 8-18 óra, augusztus 27. péntek 8-18 óra, 2021. augusztus 28. szombat 8-12 óra között kell megtenniük az alábbiak szerint:

 • A nyári kollégiumból a 2021/22-es kollégiumi ciklusra történő átköltözésre kizárólag 2021. augusztus 26. csütörtök 8-18 óra, augusztus 27. péntek 8-18 óra, 2021. augusztus 28. szombat 8-12 óra között van lehetőség a Lepényben.
 • Az átköltözést megelőzően a szobát hivatalosan, leltár szerint át kell vennie az ügyeletes nevelőnek. Ezt az átköltözést megelőző(!) napon 17-22 óra között kell elvégeznie az ügyeletes nevelővel. A nevelők elérhetőségét a portákon megtalálják.
 • Átköltözni, csak nevelő által aláírt leszerelő lap birtokában lehet a Lepényben a fent megadott időben.
 • Minden átköltözőnek a fenti procedúrát végig kell csinálnia, abban az esetben is, ha ugyan abban a szobában marad.
 • A szobajelentkezésről a Kollégiumi Diákbizottság később küld tájékoztatást a kollégisták neptunban regisztrált email címére! Az évközi szoba beosztás 2021. augusztus 25. szerda este az A-porta melletti kollégiumi hirdető táblán lesz megtekinthető.
 • Amennyiben másik szobába költözik, a leendő szobája tűzkulcsát a régi szoba átadását megelőzően kell felvennie a Lepényben, amennyiben onnan már az előző lakó kiköltözött.

Általános információk:

 • Amennyiben a szoba leltárból valami hiányzik, vagy a szoba lakóinak hibáiból rongálódott, annak költségeit a lakószoba lakóinak kell megtéríteni.
 • A szobából utolsóként kiköltöző hallgató köteles a szobát eredeti állapotában, bútorokat visszarendezve, kitakarítva átadni a kollégiumi nevelőnek. Azokat a szobákat, melyeket nem takarítottak ki, a kollégiumi nevelők nem veszik át.
 • A kiköltözés után a szobákban hagyott tárgyakért a kollégium felelősséget nem vállal.
 • Azon hallgatók, akik a megadott határidőig nem költöznek ki a kollégiumból, vagy át a számukra kijelölt férőhelyre, napi 3500 Ft-os különeljárási díjat kötelesek fizetni. A szobában hagyott tárgyaikat a kollégium raktárba helyezi, továbbá fegyelmi eljárás lefolytatása mellett elvesztheti következő évi kollégiumi férőhelyét!

Amennyiben a nyári ki és átköltözéssel kapcsolatban kérdése van, kérem írjon a ribling.tamas@kancellaria.elte.hu címre.