Tisztelt Munkatársak! Tisztelt Kollégisták!

A Magyar Kormány 264/2021 (V.21.) Kormányrendeletbe foglalt döntésének értelmében, az ELTE Járványügyi Koordináló Testületének utasítására és közreműködésével, a kollégiumvezetői tapasztalatokra tekintettel, figyelembe véve a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat javaslatait az 1/2020. (VIII. 18.) sz. körlevélben foglaltakat visszavonom, illetve az alábbiakban határozom meg a Kollégiumi Központban szükséges járványügyi intézkedéseket. (Az alábbi intézkedések minden kollégiumban kötelezően betartandóak.)

 1. Az ELTE kollégiumok feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása (általános szabályok)

1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező.

1.2. A kollégiumok épületeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.

1.3. A személyi higiéné betartása a felsőoktatási intézmény minden polgára (ide értve a kollégium lakóit, közalkalmazottait és szolgáltatóit) részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását. Az épületbe való belépéskor továbbra is kötelező a kézfertőtlenítés és a testhőmérséklet mérése. (Mindezek alól nem mentesít a védettségi igazolvány.)

1.4. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) szükséges biztosítani (könyvtárakban, büfékben, vendéglátóterekben, tanulmányi irodákban stb.).

1.5. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a kollégiumi épületben maszk viselése kötelező. A munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban történő kialakítása kötelező.

1.6. Fokozottan kell ügyelni az oktatási, sport, könyvtári létesítmények tisztaságára, megfelelő (virucid) kézfertőtlenítőszerek, valamint szintén virucid hatású felület-fertőtlenítőszerek és takarítószerek használatára. A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítőszerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről gondoskodni szükséges. Ennek dokumentálása, ellenőrzése a kollégiumvezető feladata.

1.7. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább két óránkénti – fertőtleníteni (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. A kávégépek, italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges legalább minden szerviz után – virucid fertőtlenítőszerrel. Ennek ellenőrzése a kollégiumvezető feladata.

1.8. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma, fan-coil berendezések és mobil légtisztítók) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből. Split klímaberendezések esetén a készüléket úgy kell beállítani, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramlatot. A készülék hőcserélőjét és porszűrőjét gyakran ajánlott fertőtleníteni, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel. A cserélhető szűrőket fokozott igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni. Mindezek dokumentálása, ellenőrzése a kollégiumvezető és a megbízott műszaki szakember feladata.

1.9. Szükséges gondoskodni a kollégiumokba érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, az intézményre és létesítményre jellemző egyedi igénybevétel feltételeiről, a járvány miatti korlátozásokról.

1.10. Szükséges a kollégiumok belső intézkedési terveinek, szabályzataikban foglaltaknak fokozott betartása és betartatása, valamint ezen szabályzatok, utasítások, intézkedési protokollok kiegészítése és rendszeres aktualizálása a járványhelyzet alakulásához igazodva.

1.11. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak a kollégiumokban, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali intézkedés és tájékoztatás szükséges.

 1. (Szak)kollégiumok, diákotthonok működtetésére vonatkozó különös szabályok

Beköltözés menete

2.1. A (szak)kollégiumokba/diákotthonokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat.  Annak a hallgatónak, aki betegnek érzi magát, kötelezően jeleznie kell azt a kollégiumvezetőnek és igénybe kell vennie az elkülönítőszobát.

A kijelölt kollégiumi szálláshelyek (Bibó István Szakkollégium, Damjanich utcai Kollégium, Eötvös József Collegium, Kőrösi Csoma Sándor Kollégium, Nagytétényi úti Kollégium, Pável Ágoston Kollégium) nyitva tartanak a tanév hátralévő részében és a nyári szünetben is. A tanév hátralevő részében a kollégium vezetőjénél e-mailben jelentkezhetnek azok, akik méltányossági alapon elhelyezést kérnek a nyitva álló kollégiumokban. A nyári kollégiumi elhelyezés kérvényezése a Neptun rendszerben történik. A kollégiumba beköltöző hallgató a védettségét előzetesen igazolni köteles (vagy az oltási ellenjavallatról orvosi igazolás és negatív PCR-teszt szükséges). A szállásokon fokozottan be kell tartani és tartatni minden személyes higiéniai szabályt és közösségi viselkedésre vonatkozó előírást.

Bentlakási szabályok

2.2. A kollégiumi bentlakás során az alábbiak mindenkire kötelezőek:

 1. a bentlakás ideje közbeni külföldi utazásról (az utazás időpontjának, időtartamának és a célország megjelölésével) előre értesíteni kell a kollégium vezetőjét e-mailben, vagy az erre rendszeresített Neptun nyilatkozatban;
 2. a lakószobán kívül, a kollégiumi épületekben továbbra is kötelező a maszkviselés;
 3. a kollégiumvezető gondoskodik a szigorú higiéniai szabályok betartásáról és betartatásáról, a fertőtlenítő és tisztítószerek biztosításáról, a takarítási szolgáltatás és a hallgatói takarítás kiemelt ellenőrzéséről;
 4. a kollégiumokban a hallgatói vendégfogadás a korábban megszokott módon lehetséges, ha a vendég rendelkezik védettségi igazolvánnyal és nem karanténköteles;
 5. A kollégiumokban a vizsgaidőszak alatt betartandó rendezvénytartási szabályok érvényesek (vizsgaidőszak alatt nem lehet rendezvényt szervezni);
 6. a kollégiumi szobákban csak a szoba lakói és azok adminisztrált vendégei tartózkodhatnak;
 7. amennyiben a lehetőség adott, a hallgató a konyha használata, valamint zuhanyzás után köteles használni a fertőtlenítőt még a helyiség elhagyása előtt;
 8. a kollégiumi szobákban az ágyakat úgy kell elhelyezni, hogy a lehető legtávolabb kerüljenek egymástól (min. 1,5 méter). (Ettől eltérni csak kollégiumvezetői engedéllyel lehet);
 9. a tanulókban a tanulóasztalokat egymástól minimum 1,5 méterre kell elhelyezni, összetolni őket tilos;
 10. a kollégiumi szabadtéri sportpályákon az egyéni és a csapatsportok engedélyezettek;
 11. Érintkezésmentes ügyintézés: postai küldemények, kollégiumi eszközök, igazolások átvételei közvetlen kontaktus nélkül lehetséges;
 12. A kollégiumok csak kivételes, a kollégiumvezetővel előre egyeztetett esetekben biztosítanak karantént. Ilyen eset lehet, ha külföldi hallgató tanulmányai megkezdése miatt utazik be az országba, és még nem rendelkezik védettségi igazolással. A védettségi igazolást azonban minden hallgató köteles minél előbb beszerezni.

Intézkedési rend tünetek esetén

Az a hallgató, aki a leggyakoribb tünetekből kettőt vagy a ritkább tünetek közül hármat tapasztal magán:

 • köteles a tüneteit azonnal jelezni írásban a kollégium e-mail címén, és a kollégium vezetőjének;
 • tűrni a rendszeres lázmérést (automata távolsági lázmérők);
 • haladéktalanul betegszobába költözni;
 • a kollégiumvezető felszólítására igazolt módon orvoshoz fordulni.

Az a nevelő, aki a leggyakoribb tünetekből kettőt vagy a ritkább tünetek közül kettőt tapasztal magán:

 • köteles a tüneteit azonnal jelezni írásban a kollégium e-mail címén, és a kollégium vezetőjének;
 • tűrni a rendszeres lázmérést (automata távolsági lázmérők);
 • betegszobába költözni;
 • a kollégiumvezető felszólítására igazolt módon orvoshoz fordulni.

A tünetekről bővebben: https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten

Az elkülönítés az adott kollégiumban történik, amennyiben a hallgató tünetet észlelt.

Kérem szíves közreműködésüket az intézkedések betartását és betartatását illetően!

Budapest, 2021. június 03.

 

Tisztelettel,

 

Babos János s.k.

szolgáltatási igazgató