Tisztelt Munkatársak! Tisztelt Kollégisták!

Az ELTE Járványügyi Koordináló Testületének utasítására és közreműködésével, a kollégiumvezetői tapasztalatokra tekintettel, figyelembe véve a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat javaslatait az 1/2021. (VI. 03.) sz. körlevélben foglaltakat visszavonom, illetve az alábbiakban határozom meg a Kollégiumi Központban szükséges járványügyi intézkedéseket. (Az alábbi intézkedések minden kollégiumban kötelezően betartandóak.)

 1. Az ELTE kollégiumok feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása (általános szabályok)

1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező.

1.2. A kollégiumok épületeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.

1.3. A személyi higiéné betartása a felsőoktatási intézmény minden polgára (ide értve a kollégium lakóit, bérlőit, közalkalmazottait és szolgáltatóit) részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását.

1.4. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) szükséges biztosítani (könyvtárakban, büfékben, vendéglátóterekben, tanulmányi irodákban stb.).

1.5. Szükséges gondoskodni a kollégiumokba érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, az intézményre és létesítményre jellemző egyedi igénybevétel feltételeiről.

1.6. Szükséges a kollégiumok belső intézkedési terveinek, szabályzataikban foglaltaknak fokozott betartása és betartatása, valamint ezen szabályzatok, utasítások, intézkedési protokollok kiegészítése és rendszeres aktualizálása a járványhelyzet alakulásához igazodva.

1.7. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak a kollégiumokban, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali intézkedés és tájékoztatás szükséges.

 1. (Szak)kollégiumok, diákotthonok működtetésére vonatkozó különös szabályok

Beköltözés menete

2.1. A (szak)kollégiumokba/diákotthonokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat.  A kijelölt kollégiumi szálláshelyek (Damjanich utcai Kollégium, Kőrösi Csoma Sándor Kollégium, Nagytétényi úti Kollégium, Pável Ágoston Kollégium) nyitva tartanak a nyári szünetben is.  A nyári kollégiumi elhelyezés kérvényezése a Neptun rendszerben történik. A kollégiumba beköltöző hallgatóknak ajánlott a védettség igazolása. A szállásokon fokozottan be kell tartani és tartatni minden személyes higiéniai szabályt és közösségi viselkedésre vonatkozó előírást.

Bentlakási szabályok

2.2. A kollégiumi bentlakás során az alábbiak mindenkire kötelezőek:

 1. a kollégium épületében az ügyintézési helyszíneken (irodák, ügyintézésre, adminisztrációra kijelölt helyiségek) szükséges az orrot és szájat eltakaró maszk használata, az ingatlan egyéb helyiségeiben azonban nem kötelező;
 2. a kollégiumvezető gondoskodik a szigorú higiéniai szabályok betartásáról és betartatásáról, a fertőtlenítő és tisztítószerek biztosításáról, a takarítási szolgáltatás és a hallgatói takarítás kiemelt ellenőrzéséről;
 3. a kollégiumokban a hallgatói vendégfogadás a korábban megszokott módon lehetséges, a vendég számára ajánlott a védettségi igazolvány bemutatása;
 4. a kollégiumban a jogszabályoknak és a helyi szabályoknak megfelően lehetséges rendezvény szervezése;
 5. amennyiben a lehetőség adott, a hallgató a konyha használata, valamint zuhanyzás után köteles használni a fertőtlenítőt még a helyiség elhagyása előtt;
 6. a tanulókban a tanulóasztalokat egymástól minimum 1,5 méterre kell elhelyezni;
 7. a kollégiumi szabadtéri sportpályákon az egyéni és a csapatsportok engedélyezettek, illetve az épületben található konditermek használata is megengedett;
 8. érintkezésmentes ügyintézés: postai küldemények, kollégiumi eszközök, igazolások átvételei továbbra is közvetlen kontaktus nélkül lehetséges;
 9. a kollégiumok csak kivételes, a kollégiumvezetővel előre egyeztetett esetekben biztosítanak karantént. A nemzetközi hallgatók beutazása az adott országra vonatkozó aktuális szabályok szerint lehetséges. Amennyiben a vonatkozó szabályok a hallgató számára védettség igazolását teszik kötelezővé, azt legkésőbb a kollégiumba való belépéskor fel kell mutassa, ennek hiányában a kollégiumvezető karantént rendelhet el, illetve kötelezheti a védettségi igazolvány mihamarabbi megszerzésére.

Intézkedési rend tünetek esetén

Az a hallgató, aki a leggyakoribb tünetekből kettőt vagy a ritkább tünetek közül hármat tapasztal magán:

 • köteles a tüneteit azonnal jelezni írásban a kollégium e-mail címén, és a kollégium vezetőjének;
 • tűrni a rendszeres lázmérést (automata távolsági lázmérők);
 • haladéktalanul betegszobába költözni;
 • a kollégiumvezető felszólítására igazolt módon orvoshoz fordulni.

Az a nevelő, aki a leggyakoribb tünetekből kettőt vagy a ritkább tünetek közül kettőt tapasztal magán:

 • köteles a tüneteit azonnal jelezni írásban a kollégium e-mail címén, és a kollégium vezetőjének;
 • tűrni a rendszeres lázmérést (automata távolsági lázmérők);
 • betegszobába költözni;
 • a kollégiumvezető felszólítására igazolt módon orvoshoz fordulni.

Az elkülönítés az adott kollégiumban történik, amennyiben a hallgató tünetet észlelt.

Kérem szíves közreműködésüket az intézkedések betartását és betartatását illetően!

 

Budapest, 2021. július 07.

 

Tisztelettel,

Babos János s.k.

szolgáltatási igazgató