Tisztelt Kollégisták!

A kollégiumból 2021. július 2. péntek 12 óráig kell kiköltözni a gazdasági irodában. A kiköltözés és a nyári átköltözés pontos menetét az alábbiakban olvashatják:

A kollégiumból való kiköltözés menete:

 • A portákon található leszerelési lapot (A épületi lakók A portán, B/C épületi lakók C portán) fel kell venni, majd olvashatóan ki kell tölteni azt (név, szobaszám, Neptun kód).
 • A leszerelési lappal felkeresi a kollégium könyvtárát, ahol a könyvtáros igazolja, hogy könyvtartozása nincs.
 • A gazdasági irodában történő kiköltözést megelőzően azonban a szobát hivatalosan, leltár szerint át kell vennie az ügyeletes kollégiumi nevelőnek. Ezt a kiköltözését megelőző(!) napon 17-22 óra között kell elvégeznie az ügyeletes nevelővel. Az ügyeletes nevelő elérhetőségét a portákon megtalálják, de kérésre az A portáról telefonon értesítik.
 • Kiköltözni, csak nevelő és a könyvtáros által aláírt leszerelő lap birtokában lehet a gazdasági irodában, nyitvatartási időben, vagyis hétfőtől csütörtökig 8-15 óra között, pénteken 8-12 óra között.

Nyári kollégiumba történő átköltözés:

 • A nyári szoba beosztás 2021. június 28.-án hétfőn az A-épület porta melletti kollégiumi hirdető táblán lesz megtekinthető. A nyári kollégiumi férőhelyekre kizárólag ezt követően van lehetőség átköltözni!
 • Minden nyári átköltözőnek a kiköltözési procedúrát (könyvtár, szobaleltár) végig kell csinálnia, abban az esetben is, ha a saját szobájában marad nyárra.
 • Amennyiben új szobába kell a nyáron átköltözni, arra csak akkor van lehetőség, ha van üres férőhely a szobában. Előfordulhat, hogy onnan csak pénteken költöznek ki, tehát csak aznap van lehetőség átköltözni.
 • A nyári szobajelentkezésről és annak pontos menetéről a KDB később ad tájékoztatást a neptunban regisztrált email címükre.
 • Amennyiben nyáron másik szobába költözik, a leendő szobája tűzkulcsát a régi szoba átadását megelőzően kell felvennie a gazdasági irodában, amennyiben onnan már az előző lakó kiköltözött.

Általános információk:

 • Amennyiben a szoba leltárból valami hiányzik, vagy a szoba lakóinak hibáiból rongálódott, annak költségeit a lakószoba lakóinak kell megtéríteni.
 • A szobából utolsóként kiköltöző hallgató köteles a szobát eredeti állapotában, bútorokat visszarendezve, kitakarítva átadni a kollégiumi nevelőnek. Azokat a szobákat, melyeket nem takarítottak ki, a kollégiumi nevelők nem veszik át.
 • A kollégiumban a nyár folyamán csomag megőrzésre nincs lehetőség.
 • A kiköltözés után a szobákban hagyott tárgyakért a kollégium felelősséget nem vállal.
 • Az elektronikus kollégiumi belépő kártyájukat a nyár folyamán őrizzék meg, hiszen az a következő évben is használni fogják.
 • Azon hallgatók, akik a megadott határidőig nem költöznek ki a kollégiumból és nem jogosultak nyári kollégiumra, napi 3500 Ft-os külön eljárási díjat kötelesek fizetni. A szobában hagyott tárgyaikat a kollégium 2021. július 2. 12 órát követően raktárba helyezi. Továbbá fegyelmi eljárás lefolytatása mellett elvesztheti következő évi és/vagy nyári kollégiumi férőhelyét!

Amennyiben a nyári ki és átköltözéssel kapcsolatban kérdése van, kérem írjon a ribling.tamas@kancellaria.elte.hu címre.

Üdvözlettel:

 

Ribling Tamás

kollégiumveztő

Kőrösi Csoma Sándor Kollégium